Menighedsråd

 

Liberal katolsk kirke er en sakramental kirke med et esoterisk syn på reinkarnation. karma og den menneskelige evolution

Helligånds Oratorium

 

c/o Simone Andersen

Brumleby 103, 2100 København Ø.

Telefon: 81 61 93 20

______________________________________

 

Bank: Arbejdernes Landsbank

Konto: 5396 0248326

 

______________________________________________________

 

 

Helligånds Oratorium er et kirkecenter, der hører direkte under biskopsembedet. Der er intet menighedsråd.