Aktiviteter MARIA MAGDALENE's kirke

Tilbage til tjenestelisten. klik her

OBS

 

Rosenkransgruppen holder ferie frem til uge 35 og starter igen torsdag d. 31 august.

 

Liberal katolsk kirke er en sakramental kirke med et esoterisk syn på reinkarnation. karma og den menneskelige evolution

 

Meditation

og

studiegruppe

 

Som noget nyt har Maria Magdalenes kirke istedet for prædiken en kort meditation over enten dagens motto eller dagens tekst.

Dette er vi sikre på giver en mere levende og deltagende tjeneste og mellem ca. 14-15

er der studiegruppe hvor vi samtaler om den betydning vi oplever motto eller tekst har for os.

 

 

Rosenkransen

 

Som noget nyt vil vi i Maria Magdalenes kirke starte en rosenkransdag, hvor vi bruger den esoteriske eller 7-leddede rosenkrans, som udgangspunkt for det vi laver.

 

Den er tidligere blevet brugt i LKK, men det er længe siden, så vi skal vække en gammel energi, idet Tom Degenars, tidligere Præsiderende biskop, og Birgit i en periode arbejdede meget tæt sammen om det feminine i kirken. En af de ting der blev arbejdet med, var en udvikling af nogle af bønnerne til rosenkransen.

Rosenkransen kan både bruges som en meditationsform og en forbøn og endda samtidig, da man kan beslutte at tilegne en bønneserie til noget bestemt.

 

Den rosenkrans vi arbejder med er 7-leddet, og ikke som den almindeligt kendte rosenkrans, der har 5 led.

 

Planen er at vi starter med en lille velsignelsestjeneste: Visdomsmeditation, Rafaelstjeneste, Rosenkransen og Det reserverede Sakramente, for dem der gerne vil modtage det.

Og måske lidt om emner der relaterer til det vi laver – bøn – meditation – det hellige 7-tal mm-

 

Derefter vil der være kaffe/the og et stykke brød eller kage, hvorefter vi vil samtale om det vi arbejder med.

 

Gruppen vil være åben og man kan deltage i det omfang man har lyst, og tid og plads i sit liv. Man binder sig ikke til noget.

 

Tidspunkt og dag ligger endnu ikke helt fast, men planen er at det vil blive en tilbagevendende begivenhed med 14 dag mellemrum på en hverdag eftermiddag.

 

Der vil være udgifter i forbindelse med Dette arbejde. Dels i form af et engangsbeløb til anskaffelse af Rosenkransen, og nogle små udgifter til lys og materialer, de er endnu ikke fastlagt, men det vil være så alle kan være med. Ligeledes vil the/kaffe – kage koste 25 kr.

 

֍ ֎ ֍֎ ֍

 

Gruppen mødes fortløbende

torsdag i ulige uger mellem 14.00 - 16.30

 

Start d. 25. maj kl. 14.00