Menighedsråd

Helligånds Oratorium


c/o Simone Andersen

Brumleby 103, 2100 København Ø.

Telefon: 81 61 93 20

______________________________________


Bank: Arbejdernes Landsbank

Konto: 5396 0248326


______________________________________________________Helligånds Oratorium er et kirkecenter, der hører direkte under biskopsembedet. Der er intet menighedsråd.