Århus Sankt Gabriel kirke


Sankt Gabriels Kirke


Lysets Hus

Posthussmøgen 11C

8000 Århus C

________________________________________

 

Konto: 1551 2377 195

________________________________________


Ansvarshavende præst: Preben Valeur Jensen


Tjenester


Sønd. d. 6. februar kl. 10.30
Celebration af kyndelmisse
Maria-andagt, prim med Rafaelstjeneste og sangmesse.
Farve: hvid

Alle er velkommen til at medbringe egne lys til velsignelse.

Efter messen afholdes årsmøde i Sankt Gabriels menighed

 

Sønd. d. 6. marts kl. 10.30
1. søndag i fasten
Visdomsmeditation, helbredelsestjeneste og sangmesse
Farve: violet
Motto selvransagelse

 

Sønd. d. 10. april kl. 10.30
Søndag før påske (palmesøndag)
Maria-andagt, prim med Rafaelstjeneste og sangmesse
Farve: violet

 

Sønd. d. 1. maj kl. 10.30
Celebration af Marias bebudelse
Visdomsmeditation, helbredelsestjeneste og sangmesse
Farve: hvid

 

Sønd. d. 5. juni kl. 10.30
Pinsedag
Maria-andagt, prim med Rafaelstjeneste og højmesse
Farve: hvid

Efter messen afholdes generalforsamling i liberal katolsk kirke i Danmark


Menighedsrådet

 

Formand:

Dorte Abildskov

 

Kasserer:

Finn Andersen

 

Sekretær:

 

 

Revisor:

Bodil Anhøj

 

Revisorsuppleant:

Preben Valeur