Liberal Katolsk Kirke i Danmark

Liberal katolsk kirke er en sakramental kirke med et esoterisk syn på reinkarnation. karma og den menneskelige evolution

Velkommen til den nye hjemmeside for liberal katolsk kirke i Danmark


Hvis du har forslag til indhold på hjemmesiden, er du velkommen til at sende en mail til bestyrelsen:kenneth@lkk-dk.dk