Dåb af voksne

Voksendåb


Selv om du måske allerede er blevet voksen og muligvis også døbt i folkekirken, kan det selvfølgelig stadig lade sig gøre at blive døbt i liberal katolsk kirke. Ved en kristen dåb bliver man medlem af Kristi kirke, som helhed betragtet. Men da folkekirken har fjernet en del ting fra sit dåbsritual i forbindelse med reformationen, tilbyder liberal katolsk kirke at komplettere denne dåb ved at udføre de ceremonier, som er udeladt i den protestantiske tradition. Dette handler især om brugen af de hellige olier, om påkaldelsen af en personlig engel og om rensningen af kronchakraet. I liberal katolsk kirke er en dåb ingenlunde kun en symbolsk handling men en nedstrømning af kraft og velsignelse - ja, faktisk en lille indvielse.


Ved en dåb bliver man sakramentalt medlem af liberal katolsk kirke, det er derfor en naturlig at modtage dette sakramente, når man føler at man hører hjemme her. Hovedparten af de dåb, vi udfører, er da også voksendåb. For at undgå at blive beskyldt for at foretage gendåb, benytter vi følgende formular ved døbefonden: "Hvis du ikke allerede er døbt, så døber jeg dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn." Underforstået, hvis kandidaten allerede er døbt, er intentionen således ikke at gendøbe, men blot at være på den sikre side og give personen den fulde sakramentale nådegave.


Hvis nogen trods dette føler sig ilde til mode ved at gennemgå dåbsceremonien, da de er døbt i folkekirken, men alligevel godt kunne tænke sig at blive medlem af liberal katolsk kirke, er det også muligt at få en kort rituel optagelse, hvor man bekræfter sit tilhørsforhold og modtager en velsignelse til styrkelse af ædel stræben.

Vælger du at blive døbt, træder du frem for præsten og kirkens alter. Men før dåben går i gang skal du først renses og forberedes til rettelig at kunne modtage dette hellige sakramente. Dette foregår under den såkaldte eksorcisme, og den efterfølgende bøn. Eksorcismen gives ikke fordi præsten tror, du er besat, men fordi der i din aura hænger rester af forskellige negative tanker og følelser, som ikke bør være der under dåben. Disse slagger bliver fjernet nu.


De hellige olier


Liberal katolsk kirke har i modsætning til folkekirken holdt fast i brugen af de tre hellige olier: dåbsolie, chrisma og sygeolie. Disse olier bliver særligt velsignet af biskoppen en gang om året, på skærtorsdag. De er hver især således en meget stærk katalysator for bestemte åndelige indflydelser, og tilfører ceremonierne en dybde og virkelighed, der er meget værdifuld. Under dåben benyttes to af disse olier.


Præsten dypper nu fingeren i dåbsolien og salver først forsiden og bagsiden af halsen med et lille kors. Derpå gør han et stort kors i luften foran dig, han går om bag dig og gør et tilsvarende kors, og fuldender ringen ved at gå hen foran dig igen. Under dette siger præsten: Må hans hellige engel gå foran dig og følge efter dig, må den være med dig, når du sidder, og når du står, og bevare dig på alle dine veje." I kirken har vi et aktivt samarbejde med englene og påkalder dem til hjælp ved vore tjenester. Ligeledes her påkaldes en ganske særlig engel, en skytsengel, som du får med dig hjem, og som vil være hos dig altid. Denne engel kan du bruge aktivt, hvis du vil bede om hjælp af en eller anden art, eller du kan benytte den som sendebud, hvis du selv ønsker at hjælpe andre. Jo mere englen bliver brugt, jo bedre for den, idet engle udvikler sig ved tjeneste.


Herefter går turen hen til døbefonden, der indeholder det særligt magnetiserede dåbsvand. Vandet er iblandet lidt salt, men forinden er begge elementer renset og velsignet omhyggeligt, og til sidst er blandingen ved en velsignelse blevet indprentet med en intention, om at den, der døbes, må fyldes med Guds kærlighed.


Når vandet er tørret af din pande, knæler du foran altret, og præsten dypper nu fingeren i den anden olie, chrismaen. Med den tegner han et lille kors på din isse. Dette sted kaldes også for indgangspunktet, da det er igennem dette center, at du forlader kroppen om natten, når du sover, men også når du vender tilbage igen. På tilbagevejen risikerer du let at få nogle uønskede partikler af æterisk eller astralt stof med ind i dit system igen. Og i stedet for at bruge kræfter på at få "gjort rent" om dagen, vil du efter en sådan dåb have fået indbygget et filter, som frasorterer alt det urene og unyttige materiale inden det kommer ind i din krops tempel.


Symbolerne


Stadig med chrisma på fingeren tegner præsten nu et lille kors på din pande, som et tegn på din indvielse, og på dit ønske om at tjene Kristus og kæmpe mod "synd og selviskhed". Dette er åbent for fortolkning, men i liberal katolsk kirke anser vi ikke udelukkende Kristus for at være en historisk skikkelse og en stor åndelig vejleder, men også for at være en indre realitet i os selv. Det lille fragment af Gud i os, som længes efter at blive realiseret i hele vor fremfærd. Dette lille korstegn i panden forbliver synligt i auraen, som et symbol på din ædle beslutning.


Som et ydre symbol på dåben modtager du først et hvidt klæde som lægges over skuldrene, og derpå et brændende lys. Der er tradition for at bære dette tørklæde igen på den dag man konfirmeres, og man kan evt. brodere sit navn på det. Mange gemmer lyset som et særligt minde om denne dag.

Herpå sætter du dig ned på din plads og lytter til præstens sidste formaning om at leve et liv i næstekærlighed, at studere kirkens lære og at fremstille dig for biskoppen for at blive konfirmeret.


I almindelighed foregår en dåb lige inden en messe, da man ved dåben symbolsk indlades som medlem i menigheden. Der er dog også mulighed for, såfremt det måtte ønskes, at blive døbt uden menighedens tilstedeværelse. Det koster selvfølgelig ikke noget at blive døbt, og der stilles heller ikke krav om, at man melder sig ind i foreningen og betaler kontingent. Den sakramentale dåb er et rent åndeligt anliggende, beregnet på at give den søgende hjælp på vejen.