Aalborg Mariakirken

Mariakirken


Karmel Kirken

Petersborgvej 35 b

9000 Aalborg
Telefon: 4037 2901
Mail: per@lkk-dk.dk


Venligst ring eller send mail hvis du ønsker at deltage i en tjeneste

______________________________________


Konto: 5396 0248318

______________________________________



Tjenester


Lørd. d. 29. april, kl. 13.00
2. søndag efter påske
Højmesse

Farve: hvid


Efter messen afholdes landsmøde i liberal katolsk kirke i Danmark




Der er ikke fastlagt yderligere datoer for tjenester ved redaktionens
slutning. Det er imidlertid planen, at der skal afholdes flere messer.
For nærmere oplysning, kontakt Per Hundrup på tlf. 4037 2901 eller
mail:per@lkk-dk.dk


Mariakirken er et kirkecenter, der hører direkte under biskopsembedet. Der er intet menighedsråd.