Det jordiske

Nyt lovgrundlag vedtaget på generalforsamlingen i Århus den 5. juni 2022


Se nærmere nedenfor under Lovgrundlag og Organisation

Foreningen LKK i Danmark


Foreningens navn er Liberal Katolsk Kirke i Danmark (herefter kaldet kirken), og dens hjemsted er der, hvor bestyrelsesformanden bor.


Kirkens formål er at fremme Kristi arbejde i Danmark ved at uddele sakramenterne til dem, der i ærbødighed nærmer sig dem, samt ved sin gudsdyrkelse, undervisning og anden virke at fremme menneskehedens åndelige velfærd. Kirkens principper og lære er baseret på den af Den Internationale Bispesynode (General Episcopal Synod) autoriserede Principforklaring og kort læresammenfatning.


Medlem af kirken er enhver, der har modtaget dåben eller konfirmationens sakramente med liberal katolsk kirkes ritual, er ceremonielt optaget som medlem.


Læs mere i vedtægterne. Spørgsmål til formanden kan rettes til kenneth@lkk-dk.dkGodkendt som trossamfund


Ved generalforsamlingen i 2010 i liberal katolsk kirke i Danmark, blev det besluttet, at vi skulle prøve at ansøge om at blive godkendt som trossamfund.


En godkendelse ville bl.a. indebære at bryllupper udført af en liberalkatolsk præst efter liberalkatolsk ritus, ville blive gyldig i henhold til dansk lovgivning. Herefter ville man ikke længere behøve at blive gift to gange: første gang på rådhuset, og derefter i kirken. Hermed ville LKK i Danmark få samme retsstilling i samfundet som LKK i Sverige og som talrige andre trossamfund i Danmark.

 

I 2012 blev vores ønske efterkommet. Se brevet fra Ankestyrelsen Familieretsafdeling herBestyrelsen

Formand                   Kenneth Christensen               til 2023

Kasserer                   Ronnie Ehmke                         til 2024

Øvrige bestyrelse      Vælges lokalt     

Suppleanter               Preben Valeur                         

Revisor                      Preben Valeur                         til 2023

Revisor suppleant     Johannes Larsen                    til 2024

 Referater


17. ordinære generalforsamling i Århus den 5. juni 2022 - her

16. ordinære generalforsamling i Jyllinge den 15. august 2021 - her

16. ordinære generalforsamling - formandens beretning - her

15. ordinære generalforsamling i Jyllinge den 9. august 2020 - her

14. ordinære generalforsamling i Jyllinge den 24. marts 2019 - her

13. ordinære generalforsamling i Aarhus den 25. marts 2018 - her

Ekstraordinær generalforsamling i Jyllinge den 5. november 2017 - her

12. ordinære generalforsamling i Hillerød den 12. marts 2017 - her

11. ordinære generalforsamling i Aarhus den 23. marts 2016 - her

10. ordinære generalforsamling i Aarhus den 29. marts 2015 - her

Ekstraordinær generalforsamling i Aarhus den 17. maj 2014 - her

9. ordinære generalforsamling i Aarhus den 13. april 2014 - her

8. ordinære generalforsamling i Aarhus den 29. marts 2013 - her

7. ordinære generalforsamling i Aarhus den 5. april 2012 - her

6. ordinære generalforsamling i Aarhus den 23. april 2011 - her

5. ordinære generalforsamling i København den 3. april 2010 - her

4. ordinære generalforsamling i Ålborg den 13. marts 2009 - her

3. ordinære generalforsamling i Ålborg den 21. marts 2008 - her

2. ordinære generalforsamling i Ålborg den 7. april 2007 - her

1. ordinære generalforsamling i København den 23. april 2006 - her

Den stiftende generalforsamling i Århus den 26. juni 2005 - herÅrsregnskaber for liberal katolsk kirke i Danmark


Årsregnskab 2020

Årsregnskab 2019

Årsregnskab 2018

Årsregnskab 2017

Årsregnskab 2016

Årsregnskab 2015Lovgrundlag og organisation


Lovgrundlag Liberal Katolsk Kirke i Danmark (Pinse 2022) - her

Organisation af Liberal Katolsk Kirke i Danmark (Pinse 2022) - herBankkonto

5396 0248296